مناقصه ها و مزایده ها

مناقصه و مزایده (شرکت سیمان دشتستان)


مزایده ها و مناقصه ها


آگهی مزایده شماره ۰۳-۱۴۰۰ فروش سیمان صادراتی (نوبت دوم)


مزایده ها و مناقصه ها


آگهی مزایده فروش سیمان صادراتی


مزایده ها و مناقصه ها


آگهی مزایده شماره ۱-۱۴۰۰ فروش ۱۱ دستگاه کفی یدک ۳ محور


مزایده ها و مناقصه ها


آگهی مناقصه نسوزکاری کوره ، گریت و پیش گرمکن


مزایده ها و مناقصه ها


آگهی مناقصه تهیه تامین و سرو غذا


مزایده ها و مناقصه ها


آگهی مناقصه عملیات بهره برداری از معادن کارخانه


مزایده ها و مناقصه ها


آگهی مناقصه تامین سنگ آهن(نوبت دوم)


مزایده ها و مناقصه ها


آگهی مناقصه تامین سنگ آهن


مزایده ها و مناقصه ها


آگهی مناقصه تعمیرات تمامی تجهیزات دپارتمان آسیابهای سیمان(نوبت دوم)


مزایده ها و مناقصه ها


آگهی مناقصه قرارداد کارگزاری ارزی(نوبت دوم)


مزایده ها و مناقصه ها


آگهی مناقصه


مزایده ها و مناقصه ها


آگهی مناقصه قرارداد کارگزاری ارزی