در حال مرور: مزایده ها و مناقصه ها

آگهی مزایده شماره ۰۳-۱۴۰۰ فروش سیمان صادراتی (نوبت دوم)

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام )   شرکت صنایع سیمان دشتستان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی برای [...]
ادامه مطلب

آگهی مناقصه عملیات بهره برداری از معادن کارخانه

یک شنبه۱۳ تیر ماه ۱۴۰۰- روزنامه اطلاعات – صفحه ۹ شرکت صنایع سیمان دشتستان در نظر دارد عملیات بهره برداری [...]
ادامه مطلب

آگهی مناقصه تعمیرات تمامی تجهیزات دپارتمان آسیابهای سیمان(نوبت دوم)

دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰- روزنامه اطلاعات – صفحه ۹ بدین وسیله به اطلاع می رساند شرکت صنایع سیمان دشتستان(سهامی [...]
ادامه مطلب

آگهی مناقصه قرارداد کارگزاری ارزی(نوبت دوم)

پنج شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰- روزنامه اطلاعات – صفحه ۹ بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت صنایع سیمان دشتستان(سهامی [...]
ادامه مطلب