سیمان پرتلند آهکی

سیمان پرتلند آهکی

سیمان پرتلند آهکی ماده ای هیدرولیکی از خانواده سیمان پرتلند است که از آسیاب نمودن مخلوط ۶ الی ۲۰ درصد سنگ آهک ویژه همراه با درصد مناسبی سنگ گچ (سولفات کلسیم متبلور) و حداقل ۸۰ درصد کلینکر سیمان پرتلند، حاصل می گردد.

خواص کیفی:

  • حفظ آب این نوع سیمان نسبت به سیمان معمولی بهتر است همچنین قابلیت پمپ شدن بتن ساخته شده با آن ارتقا می یابد.
  • مقاومت مناسب در مقابل سیکل های ذوب و انجماد
  • قابلیت پرداخت (کارپذیری) بهتر بتن تازه
  • حرارت هیدراسیون این نوع سیمان نسبت به سیمان پرتلند نوع یک می تواند کمتر باشد.

محل های مصرف:

  • سیمان پرتلند آهکی در تهیه ملات و بتن و در کلیه مواردی که سیمان پرتلند نوع ۱-۳۲۵ بکار می رود قابل استفاده است.
  • در ساخت قطعات پیش‌ساخته شامل جداول ، بلوک و … قابل استفاده است.
  • بتن ریزی با این نوع سیمان در هوای سرد نیاز به دقت بیشتری دارد.

جدول مشخصات

گواهی محصول