سیمان پرتلند ۴۲۵-۱

سیمان پرتلند نوع ۴۲۵-۱

این  سیمان طبق استاندارد ملی ایران به شماره isiri389 تولید می‌شود که دارای مقاومت فشاری ۲ روزه حداقل ۱۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و  مقاومت فشاری ۲۸ روزه حداقل ۴۲۵ و حداکثر ۶۲۵کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است.

خواص کیفی این نوع سیمان :

  • این سیمان در رده میانی از انواع سیمان تیپ یک قرار دارد که با حفظ خصوصیات شیمیایی سیمان تیپ ۲ مقاومتی بالاتر از تیپ دو داشته و ملات و بتن آن در محیط‌های سولفاتی دارای مقاومت متوسط می باشد.
  • از دیگر ویژگی‌های این محصول می‌توان به کاهش مصرف سیمان برای دستیابی به مقاومت ثابت بتن ساخته شده با آن نسبت به سیمان ۱-۳۲۵ و قابلیت قالب برداری زودتر نسبت به سیمان ۱-۳۲۵ اشاره نمود.

محل های مصرف:

  • این سیمان جز سیمانهای زود سخت شونده محسوب شده و در کلیه سازه های بتنی مسطح و غیر مسطح که نیاز به مقاومت اولیه و نهایی بیشتری باشد کاربرد دارد.
  • استفاده در بتن های معمولی ،کلیه ستونها سقف‌ها، دال بل ها و سازه هایی که نیاز به باز کردن سریع قالب است و همچنین بتن ریزی در هوای سرد، زمینه های کاربرد این سیمان می باشد.
  • به سبب سخت شوندگی سریعتر ، بهتر است در مناطق گرمسیری که خطر افزایش دمای بتن به بیش از ۳۲ درجه سانتیگراد و بتن ریزی حجیم به بیش از ۱۵ درجه سانتیگراد وجود دارد مصرف سیمان   ۴۵۲-۱با احتیاط صورت پذیرد.

خصوصیات محصول

گواهی محصول