سیمان پرتلند تیپ ۵

سیمان پرتلند نوع ۵:

 به سبب پایین بودن فاز آلومنیات، سیمان نوع ۵ دارای مقاومت زیاد در برابر یون سولفات در محیط های آب و خاک می باشد.( میزان فاز c3a آن نسبت به دیگر سیمان های تیپ کمتر است)

 

 خواص کیفی:

 

 طبق آیین نامه بتن ایران(آبا) سیمان پرتلند نوع ۵ سیمانی مقابل در برابر حمله سولفاتها است و در بتن هایی که در معرض حمله شدید سولفاتها قرار دارد یا وقتی که خاک یا آبهای زیر زمینی دارای مقدار زیادی سولفات باشند به کار می‌رود.

 در مواردی که حمله سولفاتها شدید، بسیار شدید یا فوق‌العاده شدید باشد استفاده از این نوع سیمان الزامی است.

 

 موارد مصرف:

 

این سیمان در پروژه های سدسازی،پل سازی،فنداسیون، خاک ها و آب های  زیرزمینی که محتوای سولفات بالایی هستند استفاده می‌شود.

جدول مشخصات

گواهی محصول