سیمان‌های پرتلند تیپ ۲

سیمان پرتلند نوع ۲

 این سیمان طبق استاندارد ملی ایران به شماره isiri389تولید می‌شود که دارای مقاومت ۳روزه حداقل ۱۰۰ ،۷روزه حداقل ۱۷۵ و ۲۸ روزه حداقل سه و نیم کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است.

 خواص کیفی و محل های مصرف:

  • این سیمان در سواحل خلیج فارس و دریای عمان که حمله همزمان سولفات ها و کلرید ها در بتن وجود دارد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
  • سیمان نوع ۲ گرمای آب گیری (حرارت هیدراتاسیون) را با سرعتی کمتر نسبت به سیمان نوع ۱ آزاد می‌کند . به این ترتیب برای سازه های نسبتا حجیم مانند پایه های بزرگ پل ها ، لوله و دیوارهای حایل سنگین مناسب است.
  • استفاده از این نوع سیمان به علت جلوگیری از افزایش دما در بتن ریزی در هوای گرم حائز اهمیت ویژه است.

جدول مشخصات

گواهینامه محصول