معارفه معاونت اداری مالی جناب آقای مهندس بحیرایی

جلسه معارفه و اهدا حکم معاون اداری مالی ، آقای مهندس بحیرایی با حضور مدیرعامل محترم چناب آقای دکتر علی بیگی و عضو موظف هیات مدیره جناب آقای دکتر پیراسته فرد و مدیران واحدها ، روز دوشنبه یکم بهمن ماه ۱۳۹۹ در سالن جلسات برگزار گردید.

مطالب مرتبط


اخبار صنعت غدیر


تبریک انتصاب جناب امیر سرتیپ دوم غدیر


اخبار استانی


تبریک انتصاب جناب امیر سرتیپ دوم استان


اخبار و اطلاعیه های شرکت


تبریک انتصاب جناب امیر سرتیپ دوم فرشاد نجفی پور