معارفه مدیر عامل شرکت صنایع سیمان دشتستان

طی حکمی از طرف دکتر آقابیگی رئیس محترم  هیئت مدیره  وبا حضور  اعضای محترم هیئت مدیره و معاون محترم اداری مالی شرکت سیمان دشتستان، آقای مهندس ایرج موسوی بعنوان سرپرست مدیریت عامل شرکت منصوب گردید.


اخبار صنعت غدیر


تبریک انتصاب جناب امیر سرتیپ دوم غدیر


اخبار استانی


تبریک انتصاب جناب امیر سرتیپ دوم استان


اخبار و اطلاعیه های شرکت


تبریک انتصاب جناب امیر سرتیپ دوم فرشاد نجفی پور