تقدیر و تشکر از جناب آقای مهندس سلیمیان

تقدیر و تشکر از جناب آقای مهندس سلیمیان

 

مطالب مرتبط


اخبار صنعت غدیر


تبریک انتصاب جناب امیر سرتیپ دوم غدیر


اخبار استانی


تبریک انتصاب جناب امیر سرتیپ دوم استان


اخبار و اطلاعیه های شرکت


تبریک انتصاب جناب امیر سرتیپ دوم فرشاد نجفی پور