معارفه مدیرعامل شرکت صنایع سیمان دشتستان ۱۴۰۰/۲/۱۱

جلسه هفتگی مدیرعامل محترم جناب آقای دکتر بیگی با مدیران و حضور آقای دکتر باوری مدیرمحترم فنی و مهندسی هلدینگ سیمان غدیر و آقایان حبیبیانی و بحرایی با موضوع بررسی مسائل فنی کارخانه در تاریخ  ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ برگزار شد.

مطالب مرتبط


اخبار صنعت غدیر


تبریک انتصاب جناب امیر سرتیپ دوم غدیر


اخبار استانی


تبریک انتصاب جناب امیر سرتیپ دوم استان


اخبار و اطلاعیه های شرکت


تبریک انتصاب جناب امیر سرتیپ دوم فرشاد نجفی پور