برگزاری سمینار تخصصی در حوزه منابع انسانی در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۹

برگزاری سمینار تخصصی در حوزه منابع انسانی در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۹

مطالب مرتبط


اخبار صنعت غدیر


تبریک انتصاب جناب امیر سرتیپ دوم غدیر


اخبار استانی


تبریک انتصاب جناب امیر سرتیپ دوم استان


اخبار و اطلاعیه های شرکت


تبریک انتصاب جناب امیر سرتیپ دوم فرشاد نجفی پور