برگزاری جلسه هفتگی مدیران در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۷

جلسه هفتگی مدیران با حضور آقای خلیلیان قائم مقام مدیرعامل و آقایان حبیبیانی و بحیرایی با موضوع بررسی چالشهای فعلی و آتی حوزه فنی تهیه شده توسط هلدینگ غدیر در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ برگزار شد.

درپایان جلسه نیز حکم آقای مهندس سیدشجاع الدین محمدی بعنوان مشاور اجرایی مدیر کارخانه به ایشان اهدا گردید.

مطالب مرتبط


اخبار صنعت غدیر


تبریک انتصاب جناب امیر سرتیپ دوم غدیر


اخبار استانی


تبریک انتصاب جناب امیر سرتیپ دوم استان


اخبار و اطلاعیه های شرکت


تبریک انتصاب جناب امیر سرتیپ دوم فرشاد نجفی پور