برگزاری اولین جلسه کمیته منابع انسانی در سال ۱۴۰۰

جلسه کمیته منابع انسانی با اعضای شورای کارگری در جهت بررسی امورات حوزه کارگری و منابع انسانی، در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ برگزار گردید.

مطالب مرتبط


اخبار صنعت غدیر


تبریک انتصاب جناب امیر سرتیپ دوم غدیر


اخبار استانی


تبریک انتصاب جناب امیر سرتیپ دوم استان


اخبار و اطلاعیه های شرکت


تبریک انتصاب جناب امیر سرتیپ دوم فرشاد نجفی پور