دیدار دکتر بیگی با پرسنل تیر ماه ۱۳۹۹

https://forex-expert.ir/wp-content/uploads/2022/02/دیدار-دکتر-بیگی-با-پرسنل-تیر-ماه-۱۳۹۹-–-وب-سایت-شرکت-سیمان-دشتستان.mp4

دیدار مدیرعامل شرکت صنایع سیمان دشتستان دکتر علی بیگی با پرسنل در تیرماه ۱۳۹۹

 مطالب مرتبط


اخبار صنعت غدیر


تبریک انتصاب جناب امیر سرتیپ دوم غدیر


اخبار استانی


تبریک انتصاب جناب امیر سرتیپ دوم استان


اخبار و اطلاعیه های شرکت


تبریک انتصاب جناب امیر سرتیپ دوم فرشاد نجفی پور