آگهی مناقصه

بدین وسیله به اطلاع می رساند شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام ) در نظر دارد مقدار ۴۴ میلیون کیلووات ساعت برق مصرفی ( مطابق ۵ مگاوات دیماند) یک سال کارخانه خود واقع در استان بوشهر، برازجان ، کیلومتر ۵ جاده شیراز را از طریق انعقاد قرارداد خرید دو جانبه برق با شرکت‌های خرده ‌فروشی یا تولید کنندگان برق واجد شرایط تامین نماید. لذا از کلیه شرکت های خرده فروش یا تولید کنندگان برق واجد شرایط دعوت می گردد جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه و اطلاع از جزئیات ، ضمن واریز مبلغ ۲ میلیون ریال به شماره حساب ۰۱۰۲۹۹۴۵۷۷۰۰۲ نزد بانک ملی ایران ( شعبه مرکزی تهران) به نام شرکت صنایع سیمان دشتستان و ارائه فیش واریزی همراه با معرفی نامه رسمی از طرف شرکت مناقصه گر، ظرف یک هفته از تاریخ انتشار آگهی، در ساعات کاری به دفتر مرکزی شرکت واقع در: تهران، میدان آرژانتین ، خیابان الوند، کوچه ۳۱، پلاک ۹ ، طبقه اول ، امور بازرگانی مراجعه نمایند.