آگهی مناقصه قرارداد کارگزاری ارزی

آگهی مناقصه: بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت صنایع سیمان دشتستان(سهامی عام) در نظر دارد عملیات مربوط به دریافت و نگهداری و نقل و انتقال ارزی خود در خارج از کشور(کویت، امارات متحده عربی، عمان)، تا سقف یک میلیون دلار در هر مرحله، به مدت یک سال را به شرکت کارگزار ارزی یا صرافی معتبر واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه و اطلاع از جزئیات، ضمن واریز مبلغ  ۲ میلیون ریال به شماره حساب ۰۱۰۲۹۹۴۵۷۷۰۰۲ نزد بانک ملی ایران به نام شرکت صنایع سیمان دشتستان و ارائه فیش واریزی همراه با معرفی نامه رسمی از طرف شرکت مناقصه گر، ظرف یک هفته از تاریخ انتشار آگهی، در ساعات کاری به دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه ۳۱، پلاک ،۹ طبقه اول، امور بازرگانی مراجعه نمایند.