آگهی مناقصه قرارداد کارگزاری ارزی(نوبت دوم)

پنج شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰- روزنامه اطلاعات – صفحه ۹

بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت صنایع سیمان دشتستان(سهامی عام) در نظر دارد عملیات مربوط به دریافت و نگهداری و نقل و انتقال ارزی خود در خارج از کشور(کویت، امارات متحده عربی، عمان)، تا سقف یک میلیون دلار در هر مرحله، به مدت یک سال را به شرکت کارگزار ارزی یا صرافی معتبر واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت و اطلاع از جزئیات، ضمن واریز مبلغ  ۲ میلیون ریال به شماره حساب ۰۱۰۲۹۹۴۵۷۷۰۰۲ نزد بانک ملی ایران به نام شرکت صنایع سیمان دشتستان و ارائه فیش واریزی همراه با معرفی نامه رسمی از طرف شرکت مناقصه گر، ظرف مدت ۴ روز  (۱۴۰۰/۰۲/۱۳) در ساعات کاری به دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه ۳۱، پلاک ،۹ طبقه اول، امور بازرگانی مراجعه نمایند.