آگهی مناقصه عملیات بهره برداری از معادن کارخانه

آگهی مناقصه عملیات بهره برداری از معادن کارخانه
یک شنبه۱۳ تیر ماه ۱۴۰۰- روزنامه اطلاعات – صفحه ۹

شرکت صنایع سیمان دشتستان در نظر دارد عملیات بهره برداری از معادن کارخانه خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واگذار نماید. لذا بدین وسیله از شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید که در مناقصه ذیل شرکت نمایند.

  • موضوع مناقصه: عبارت است از عملیات آماده سازی ، استخراج ، بارگیری در محل کارخانه و حمل این مواد به کارخانه سیمان دشتستان و تخلیه آن در سنگ شکن و دپوهای مشخص شده در کارخانه به مقدار حدود ۲،۰۲۰،۰۰۰  تن مطابق شرایط مندرج در قرارداد فی مابین کارفرما و پیمانکار.
  • محدوده معادن و محل تحویل مواد: کارخانه سیمان دشتستان به آدرس : بوشهر ، برازجان ، کلیومتر ۷ جاده شیراز
  • متقاضیان می توانند به مدت ۷ روز پس از درج آگهی جهت دریافت اسناد به آدرس دفتر مرکزی شرکت سیمان دشتستان واقع در : تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، کوچه ۳۱ ، پلاک ۹ ، طبقه اول ، واحد بازرگانی و یا به آدرس کارخانه سیمان دشتستان واقع در بوشهر ، برازجان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز ، کارخانه سیمان دشتستان ، واحد تدارکات مراجعه نمایند.