آگهی مناقصه تعمیرات تمامی تجهیزات دپارتمان آسیابهای سیمان(نوبت دوم)

دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰- روزنامه اطلاعات – صفحه ۹

بدین وسیله به اطلاع می رساند شرکت صنایع سیمان دشتستان(سهامی عام) در نظر دارد بهره برداری ، نگهدارب و تعمیرات و کلیه تجهیزات دپارتمان آسیابهاب سیمان از زیر سیلو کلینکر تا بالای آسیابهای سیمان بارعایت ظرفیت اسمی و راندمان مصرف انرژی تجهیزات با تایید کارفرما مربوط به کارخانه خود در استان بوشهر، برازجان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز را از طریق مناقصه به شرکتهای داخلی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت و اطلاع از جزئیات، ضمن واریز مبلغ  ۲ میلیون ریال به شماره حساب ۰۱۰۲۹۹۴۵۷۷۰۰۲ نزد بانک ملی ایران (شعبه مرکزی تهران)به نام شرکت صنایع سیمان دشتستان و ارائه فیش واریزی همراه با معرفی نامه رسمی از طرف شرکت مناقصه گر، ظرف مدت چهار روز  (از انتشار آگهی تا روز شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۱۸) ،در ساعات کاری به دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه ۳۱، پلاک ۹ ،طبقه اول،  دبیرخانه یاواحد بازرگانی  کارخانه در برازجان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز مراجعه نمایند.