آگهی مناقصه تامین سنگ آهن(نوبت دوم)

یک شنبه۱۳ تیر ماه ۱۴۰۰- روزنامه اطلاعات – صفحه ۹

بدین وسیله به اطلاع می رساند شرکت صنایع سیمان دشتستان(سهامی عام) در نظر دارد جهت تامین  سنگ آهن مورد نیاز خود از تامین کنندگان واجد شرایط برای تامین ۵۰،۰۰۰ (پنجاه هزار) تن سنگ آهن با عیار حداقل ۵۵% دعوت نماید.

لذا از متقاضیان دعوت می شود با ارائه معرفی نامه جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته به دفتر شرکت سیمان دشتستان واقع در : تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، کوچه ۳۱ ، پلاک ۹ ، طبقه اول ، واحد بازرگانی و یا به آدرس کارخانه سیمان دشتستان واقع در بوشهر ، برازجان ، کیلومتر ۷ جاده شیراز ، کارخانه سیمان دشتستان ، واحد تدارکات مراجعه نمایند.